שומעים קהילה 6 אבי ודוד

Rabbi David Goodman welcomes Rosh Chinuch Abby Ehrman to our podcast series on this kayitz’s theme- Building Community.